• bukówka
  • Kruczy Kamień
`

Aktualności z Biznes

logo_mgok

22
lipca
2020

Zaproszenie na spotkanie: Fundusz Sprawiedliwej Transformacji nowym impulsem rozwojowym Aglomeracji Wałbrzyskiej

miniatura_zaproszenie-na-spotkanie-fundusz-sprawiedliwej-transformacji-nowym-impulsem-rozwojowym-aglomeracji-wabrzyskiej
Informujemy, iż Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej zaprasza przedstawicieli samorządów Aglomeracji Wałbrzyskiej, Instytucje Otoczenia Biznesu, stowarzyszenia pracodawców oraz przedsiębiorców, organizacje społeczne i fundacje a także mieszkańców, na spotkanie, które odbędzie się 27 lipca o godzinie 10.30 do Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu.
logo_mgok

15
czerwca
2020

Współpraca ARiMR i Państwowej Straży Pożarnej

miniatura_wsppraca-arimr-i-pastwowej-stray-poarnej
10 czerwca 2020 r. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasz Nowakowski oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak podpisali w centrali ARiMR w Warszawie porozumienie o współpracy.
logo_mgok

08
czerwca
2020

Koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o pomoc

miniatura_koa-gospody-wiejskich-mog-skada-wnioski-o-pomoc
Rok 2020 jest trzecim z rzędu, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność.  Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca  2020 r. i potrwa do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł  O pomoc można ubiegać się w biurach powiatowych Agencji.
logo_mgok

05
czerwca
2020

Wspólne działanie warte jest nawet 100 tys. euro rocznie - wsparcie grup producentów rolnych i organizacji producentów

miniatura_wsplne-dziaanie-warte-jest-nawet-100-tys-euro-rocznie-wsparcie-grup-producentw-rolnych-i-organizacji-producentw
Nawet 100 tys. euro rocznie może otrzymać uznana przez ARiMR grupa producentów rolnych lub organizacja producentów. 19 czerwca rusza 7. nabór wniosków w ramach działania 9 - "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" finansowanego z budżetu PROW 2014-2020. Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Ostatnim dniem na ich złożenie będzie 17 sierpnia 2020 r.
logo_mgok

02
czerwca
2020

ARiMR: Weź pieniądze na posadzenie lasu

miniatura_arimr-we-pienidze-na-posadzenie-lasu
Rolnicy, którzy mają w swoim gospodarstwie grunty słabszej jakości i chcą posadzić na nich las, mogą uzyskać na ten cel wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2014-2020. Wnioski o taką pomoc można składać w biurach powiatowych ARiMR do 31 lipca 2020 r.
logo_mgok

01
czerwca
2020

Gmina Lubawka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej Edukacja realizuje projekt pn. "Mali Geniusze - rozwój uczniów w Gminie Lubawka"

miniatura_gmina-lubawka-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewdztwa-dolnolskiego-na-lata-2014-2020-dla-osi-priorytetowej-edukacja-realizuje-projekt-pn-mali-geniusze-rozwj-uczniw-w-gminie-lubawka
Projekt realizowany jest w okresie  od 1 września 2018 roku do 30 czerwca 2020 roku, wsparciem objętych jest 312 uczniów szkół podstawowych Gminy Lubawka z dwóch placówek. Projekt polega na organizacji dodatkowych zajęć dla uczniów oraz doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny i komputerowy.

Przeglądaj aktualności