• bukówka
  • Kruczy Kamień
`

Aktualności z Biznes

logo_mgok

02
czerwca
2020

ARiMR: Weź pieniądze na posadzenie lasu

miniatura_arimr-we-pienidze-na-posadzenie-lasu
Rolnicy, którzy mają w swoim gospodarstwie grunty słabszej jakości i chcą posadzić na nich las, mogą uzyskać na ten cel wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2014-2020. Wnioski o taką pomoc można składać w biurach powiatowych ARiMR do 31 lipca 2020 r.
logo_mgok

01
czerwca
2020

Gmina Lubawka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej Edukacja realizuje projekt pn. "Mali Geniusze - rozwój uczniów w Gminie Lubawka"

miniatura_gmina-lubawka-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewdztwa-dolnolskiego-na-lata-2014-2020-dla-osi-priorytetowej-edukacja-realizuje-projekt-pn-mali-geniusze-rozwj-uczniw-w-gminie-lubawka
Projekt realizowany jest w okresie  od 1 września 2018 roku do 30 czerwca 2020 roku, wsparciem objętych jest 312 uczniów szkół podstawowych Gminy Lubawka z dwóch placówek. Projekt polega na organizacji dodatkowych zajęć dla uczniów oraz doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny i komputerowy.
logo_mgok

01
czerwca
2020

Młody rolnik 2020 - dla kogo 150 tys. zł wsparcia?

miniatura_mody-rolnik-2020-dla-kogo-150-tys-z-wsparcia
Już od najbliższej środy, 3 czerwca, rusza nabór wniosków o premie dla młodych rolników, którzy samodzielnie prowadzą gospodarstwo. Mogą oni otrzymać 150 tys. zł wsparcia. ARiMR będzie przyjmować wnioski do 1 sierpnia. W ubiegłym roku młodzi rolnicy złożyli ich ponad 7 tys.
logo_mgok

22
maja
2020

Dopłaty 2020: Ostateczny termin składania oświadczeń mija 8 czerwca

miniatura_dopaty-2020-ostateczny-termin-skadania-owiadcze-mija-8-czerwca
Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020, oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Ostatnim dniem na złożenie oświadczenia w tegorocznym naborze będzie poniedziałek, 8 czerwca.
logo_mgok

15
maja
2020

ARiMR otwiera swoje placówki - pierwszy etap

miniatura_arimr-otwiera-swoje-placwki-pierwszy-etap
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 18 maja będzie sukcesywnie otwierała swoje placówki dla rolników. W pierwszej kolejności będą to biura powiatowe i wybrane biura w oddziałach regionalnych. Od najbliższego poniedziałku na miejscu rolnicy będą mogli załatwić sprawy związane z rejestracją zwierząt, wnioskami inwestycyjnymi czy sprawy dotyczące działań premiowych.

Przeglądaj aktualności