Gmina Lubawka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej Edukacja realizuje projekt pn. "Mali Geniusze - rozwój uczniów w Gminie Lubawka"

1591023312_logo%20-%20Mali%20geniusze.pn

Projekt realizowany jest w okresie  od 1 września 2018 roku do 30 czerwca 2020 roku, wsparciem objętych jest 312 uczniów szkół podstawowych Gminy Lubawka z dwóch placówek. Projekt polega na organizacji dodatkowych zajęć dla uczniów oraz doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny i komputerowy.

W ramach projektu realizowane są zajęcia rozwijające oraz  wyrównawcze dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szkoły zostały wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych zajęć, a także doposażone zostały pracownie przyrodnicze.

Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce w ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne:

- wyposażenie pracowni przyrodniczych - o wartości 25 244,17 zł

- sprzęt multimedialny - o wartości  29 227,26 zł

- sprzęt komputerowy: przenośny komputer dla ucznia wraz z oprogramowaniem - 10 szt.,  przenośny komputer dla nauczyciela wraz z oprogramowaniem - 5 szt., urządzenie wielofunkcyjne - 2 szt., laptop dla nauczyciela - 1 szt., przenośny komputer dla nauczyciela - 3 szt. - o wartości 60 995,70 zł

- Drukarka 3D - o wartości 7 000,00 zł.

Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chełmsku Śląskim również zakupiono pomoce dydaktyczne:

- wyposażenie pracowni przyrodniczych o wartości 38 228,26 zł

- sprzęt multimedialny - o wartości 11 702,22 zł

- Sprzęt komputerowy: laptop - 4 szt., pendrive - 16 szt. - o wartości 14 686,20 zł

Po dokonaniu wyżej wymienionych zakupów zaoszczędzono 179 135,72 złotych, za które planowany jest zakup dodatkowego wyposażenia w postaci 47 laptopów, 7 projektorów, 5 przystawek interaktywnych  oraz 8 komputerów stacjonarnych.

Zakończenie projektu przewidziane jest na 30 czerwca 2020 roku, jednakże w związku z COVID-19 realizację projektu przedłużono do 31 grudnia 2020 roku.

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.