Wsparcie dla inwestorów.

     Na poziomie lokalnym, dla inwestorów przewiduje zachęty ekonomiczne w drodze bezpośrednich negocjacji dlatego też w urzędzie Gminy Lubawka funkcjonuje Punkt Obsługi Inwestorów, który informuje potencjalnych inwestorów o ofercie inwestycyjnej JST. Organizuje wizyty lokalizacyjne inwestorów na terenie JST, w tym współdziałając z innymi podmiotami w tym zakresie. Asystuje inwestorom w niezbędnych  procedurach administracyjnych i prawnych, występujących w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego, udziela informację dot. instrumentów wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, dostępnych zachęt inwestycyjnych oferowanych na poziomie regionu i kraju oraz wskaże instytucje właściwe dla poszczególnych instrumentów poprzez udostępnienie ich danych teleadresowych oraz ich charakterystykę i  zakres kompetencji, prezentacja informacji o dostępnych lokalizacjach inwestycyjnych  poprzez udostępnienie przeglądani bazy w Internecie, podanie przykładowych lokalizacji. Zapewnia opiekę proinwestycyjną dla firm łącznie ze wsparciem firm, które już działają na terenie JST.

            Podstawową formą pomocy publicznej oferowanej przedsiębiorcom w KSSE jest zwolnienie z podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy. Wysokość pomocy publicznej uzależniona jest od poniesionych przez  inwestora wydatków inwestycyjnych związanych z nową inwestycją oraz wielkości przedsiębiorcy. Maksymalna dopuszczalna intensywność pomocy publicznej dla dużych przedsiębiorstw na terenie Dolnego Śląska wynosi 25% wydatków inwestycyjnych, dla średniej wielkości przedsiębiorców podwyższa się ją do 35%, dla małej wielkości przedsiębiorców przysługuje aż 45%.

      Na poziomie regionalnym ? Dolnośląskie Centrum Obsługi inwestora funkcjonuje w strukturze Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. DAWG jest certyfikowanym partnerem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. DAWG jest partnerem władz samorządowych województwa dolnośląskiego, którego pośredniczy w kontaktach pomiędzy inwestorami zainteresowanymi rozpoczęciem działalności w regionie, a samorządami

i jednostkami dysponującymi terenami inwestycyjnymi bądź właściwą infrastrukturą.

     Na poziomie krajowym oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo- prawnego Państwa projektów biznesowych. Pomagamy również w pokonywaniu procedur administracyjnych dotyczących konkretnych przedsięwzięć, opracowaniu rozwiązań prawnych, znalezieniu odpowiedniej lokalizacji oraz wiarygodnych partnerów i dostawców. Zapewnia również dostęp do instrumentów finansowych, w tym ubezpieczeń oferowanych przez instytucje zrzeszone w Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju.