Plan zamówień publicznych

Na podstawie art. 23. ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) Gmina Lubawka publikuje Plan Zamówień Publycznych.

z upoważnienia Burmistrza Miasta Lubawka
Zastępca Burmistrza Miasta Lubawka
/-/ Sławomir Antoniewski