O Gminie Lubawka

Lubawka położona jest w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego na granicy Sudetów Zachodnich i Środkowych. Powierzchnia, jaką zajmuje wynosi ponad 138km2 (34,9% powierzchni powiatu) i zamieszkała jest przez 10 759 tysięcy osób (24,5% ludności powiatu). W latach 1975?1998 miasto administracyjnie należało do województwa jeleniogórskiego. Miasto leży nad Bobrem i Czarnuszką. Przez Lubawkę przebiega droga krajowa nr 5.
      Gmina od południa sąsiaduje z Republiką Czeską od północy z Rudawami Janowickimi. Od zachodu ograniczona jest Lasockim Grzbietem. Po wschodniej stronie gminy leżą Góry Krucze oraz pasmo Zaworów, będące północnym fragmentem Gór Stołowych.
         W Lubawce jest wiele możliwości rozwojowych  na wielu płaszczyznach życia społeczno-gospodarczego. Szczególną możliwość stwarza położenie na ważnym szlaku komunikacyjnym Szczecin-Wrocław-Praga. Budowa geologiczna stanowi o występowaniu bogactw naturalnych, jednak tylko nieliczne z nich mają na tym terenie znaczenie przemysłowe. W strefie Lasockiego Grzbietu występują margle, rudy żelaza, łupki miedzionośne, rudy metali szlachetnych, amfibolity i gnejsy. Góry Krucze zawierają ogromne złoża porfirów i melafirów a w kotlinie Okrzeszyna występują łupki miedzionośne, rudy uranowe i piaskowce. Strefa Bramy Lubawskiej to przede wszystkim pokłady węgla kamiennego, złoża piaskowca i zlepieńców. Obecnie prowadzona jest eksploatacja surowców skalnych (porfiry). Ukształtowany wielofunkcyjny charakter miasta i gminy stwarza możliwość harmonijnego rozwoju przemysłu i drobnej wytwórczości, rolnictwa i leśnictwa, mieszkalnictwa i usług, turystyki i rekreacji. Znalazły tu swoją siedzibę przedsiębiorstwa i zakłady o charakterze produkcyjnym, usługowym i handlowym. W sferze produkcji przemysłowej w gminie dominują branże takie jak: kopalnia porfiru, produkcja mebli, wyroby z tworzyw sztucznych, przetwórstwo drewna, wyroby dziewiarskie, produkcja ogniotrwałych wyrobów termoizolacyjnych, uszczelniających i gumowych a także wyroby metalowe.
         W Gminie 65% ludności stanowią osoby w wieku produkcyjnym z czego 56,8% wszystkich pracujących to kobiety, a 43,2% mężczyźni. Bezrobocie rejestrowane w Gminie Lubawka wynosiło w 2020 roku 7,4% ( 8,4% wśród kobiet i 6,6% wśród mężczyzn). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto to ok. 4 532,19 PLN, co odpowiada 82,10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce. 18,8% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Lubawka pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo). 39,7% w przemyśle i budownictwie a 9,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja), 2,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomościami). Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Lubawka 1 203 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 301 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy. Tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -902.
         Lubawka oferuje turystom wspaniały, aktywny wypoczynek przez cały rok. Latem góry przyciągają wspaniałymi szlakami turystycznymi, zarówno pieszymi jak i rowerowymi. Zimą natomiast na amatorów białych wrażeń czekają wyciągi i dobrze przygotowane nartostrady, trasy biegowe, a nawet skocznia narciarska.
        Ponadto sama Lubawka jak i okolice obfitują w piękne i cenne pod względem architektonicznym oraz historycznym zabytki skalne. Najlepszym tego przykładem jest barokowy zespół klasztorny w Krzeszowie. W Lubawce natomiast warto zobaczyć kościół Wniebowzięcia NMP z XV wieku. Na lubawskim Rynku stoi ciekawy ratusz z XVIII wieku oraz zabytkowe, urocze kamieniczki podcieniowe.
        Dodatkowo malowniczo ulokowany sztuczny zbiornik w Bukówce oferuje wędkarzom czyste wody, zaś turystom wspaniałe widoki i możliwość wypoczynku.