Charakterystyka gospodarcza

Ukształtowany wielofunkcyjny charakter miasta i gminy stwarza możliwość harmonijnego rozwoju przemysłu i drobnej wytwórczości, rolnictwa i leśnictwa, mieszkalnictwa i usług, turystyki i rekreacji.

Znalazły tu swoją siedzibę przedsiębiorstwa i zakłady o charakterze produkcyjnym, usługowym i handlowym. W sferze produkcji przemysłowej w gminie dominują następujące branże:

 • kopalnia porfiru
 • produkcja mebli
 • przetwórstwo drewna
 • wyroby dziewiarskie
 • produkcja wyrobów termoizolacyjnych, uszczelniających i gumowych
 • wyroby metalowe

Dysponujemy rezerwami atrakcyjnych terenów i obiektów nadających się do zagospodarowania, a istniejąca infrastruktura techniczna nie stanowi progu w rozwoju przestrzennym miasta.
Teren miasta i gminy Lubawka stanowi ciekawą propozycję dla inwestorów, zwłaszcza w zakresie turystyki. Doskonałe położenie wśród lasów i gór pozwala wykorzystać tę okolicę do uprawiania sportów zimowych i letnich. Jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy zmierzające do rozwijania kontaktów w różnych dziedzinach życia gospodarczego. Dla inwestorów przewidujemy zachęty ekonomiczne w drodze bezpośrednich negocjacji.

 

Posiadamy wiele gotowych ofert, między innymi:

 • budowy ośrodków wypoczynkowych
 • hotelu w bezpośrednim sąsiedztwie wyciągu orczykowego
 • pola namiotowego
 • campingu
 • stadionu biathlonowego
 • zespołu wyciągów z trasami zjazdowymi i wiele innych

Lubawka stanowi korzystny obszar do inwestowania z uwagi na:

 • dogodne warunki dojazdu do dróg wiodących, a dalej do: Wrocławia (110 km), Jeleniej Góry (40 km), Wałbrzycha (32 km), Legnicy (70 km), Pragi (120 km)
 • wykwalifikowaną siłę roboczą
 • zaplecze siły roboczej na terenach wiejskich
 • dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną
 • polsko-czeskie przejście graniczne położone na ważnym szlaku komunikacyjnym łączącym najkrótszą drogą Pragę z Wrocławiem
 • planowaną drogę ekspresową (Szczecin-Lubawka)

Dla inwestorów planujących działalność innego typu, oferujemy tereny przewidziane pod lokalizację dużej strefy magazynowo-produkcyjno-handlowej w sąsiedztwie granicy państwowej.