Konkurs na dofinansowanie w 2020 roku zadań z zakresu Programu "Sportowe Wakacje +"

Konkurs na dofinansowanie w 2020 roku zadań z zakresu Programu "Sportowe Wakacje+" realizowanych w ramach zadania "Sport dla wszystkich", podzadania "Upowszechnianie sportu w społeczeństwie", działania "Upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych".

Minister Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku

W dniu 15 czerwca 2020 r., Minister Sportu podpisał decyzję Nr 32 w sprawie ogłoszenia Programu "Sportowe Wakacje+" w ramach upowszechniania sportu w społeczeństwie poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych. Decyzja wraz z programem do pobrania ze strony:

https://www.gov.pl/web/sport/konkurs-na-dofinansowanie-w-2020-roku-zadan-z-zakresu-programu-sportowe-wakacje-