logo_urzad miasta

08
czerwca
2020

Koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o pomoc

Rok 2020 jest trzecim z rzędu, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność.  Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca  2020 r. i potrwa do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł  O pomoc można ubiegać się w biurach powiatowych Agencji.
logo_urzad miasta

05
czerwca
2020

Wspólne działanie warte jest nawet 100 tys. euro rocznie - wsparcie grup producentów rolnych i organizacji producentów

Nawet 100 tys. euro rocznie może otrzymać uznana przez ARiMR grupa producentów rolnych lub organizacja producentów. 19 czerwca rusza 7. nabór wniosków w ramach działania 9 - "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" finansowanego z budżetu PROW 2014-2020. Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Ostatnim dniem na ich złożenie będzie 17 sierpnia 2020 r.
logo_urzad miasta

02
czerwca
2020

ARiMR: Weź pieniądze na posadzenie lasu

Rolnicy, którzy mają w swoim gospodarstwie grunty słabszej jakości i chcą posadzić na nich las, mogą uzyskać na ten cel wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2014-2020. Wnioski o taką pomoc można składać w biurach powiatowych ARiMR do 31 lipca 2020 r.
logo_urzad miasta

01
czerwca
2020

Gmina Lubawka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej Edukacja realizuje projekt pn. "Mali Geniusze - rozwój uczniów w Gminie Lubawka"

Projekt realizowany jest w okresie  od 1 września 2018 roku do 30 czerwca 2020 roku, wsparciem objętych jest 312 uczniów szkół podstawowych Gminy Lubawka z dwóch placówek. Projekt polega na organizacji dodatkowych zajęć dla uczniów oraz doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny i komputerowy.
logo_urzad miasta

01
czerwca
2020

Młody rolnik 2020 - dla kogo 150 tys. zł wsparcia?

Już od najbliższej środy, 3 czerwca, rusza nabór wniosków o premie dla młodych rolników, którzy samodzielnie prowadzą gospodarstwo. Mogą oni otrzymać 150 tys. zł wsparcia. ARiMR będzie przyjmować wnioski do 1 sierpnia. W ubiegłym roku młodzi rolnicy złożyli ich ponad 7 tys.

Przeglądaj aktualności