Zgoda na nasz odcinek S-3

31 sierpnia 2020 Wojewoda Dolnośląski wydał dzisiaj decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy drogi ekspresowej S3 od węzła Kamienna Góra (z węzłem) do granicy państwa (Lubawka).

Odcinek S3 pomiędzy Kamienna Góra, a granicą państwa w Lubawce ma długość ok. 15,3 km. Realizowany jest w systemie "Projektuj i buduj" przez konsorcjum firm Mosty Łódź (lider) i Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego z Torunia (partner) na podstawie umowy zawartej 17 października 2018 r.

W ramach zadania wybudowana zostanie droga ekspresowa o przekroju 2x2 pasy ruchu, a także węzły drogowe: Kamienna Góra Północ, Kamienna Góra Południe i Lubawka.
Przedmiot zamówienia, poza przebudową istniejącego układu drogowego, sieci i infrastruktury towarzyszącej, obejmuje budowę:
?? 12 obiektów inżynierskich w ciągu drogi S3,
?? 5 wiaduktów nad drogą ekspresową, w ciągu dróg lokalnych,
?? 13 przepustów dla celów ekologicznych (przejścia dla małych zwierząt i płazów).

Kalendarium
Etap prac przygotowawczych:
???? 2002 - opracowano "Studium Techniczno-Ekonomiczne przebiegu drogi ekspresowej S3 na terenie województwa dolnośląskiego od rejonu miejscowości Nowe Miasteczko do przejścia granicznego k/m Lubawka"
???? 2003 - odbyło się uzupełniające posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad
???? 2005-2010 - opracowanie Koncepcji Programowej dla drogi ekspresowej S3 na odcinku Legnica-Lubawka
???? 2010 - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie drogi ekspresowej S3 na odcinku Legnica (węzeł A4) - Lubawka (granica państwa)"
???? 2010-2013 - wykonanie dokumentacji budowlanej dla zadania pn. "Budowa drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka"
???? 2016 - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie drogi ekspresowej S3 na odcinku Legnica-Lubawka od km 67+650 do granicy państwa z drogą R11 (strona czeska)"
???? 2017 - wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawców robót budowlanych oraz Wykonawców nadzoru inwestorskiego dla Zadania III i Zadania IV drogi ekspresowej S3 Bolków-granica państwa. Realizację inwestycji przewidziano w systemie "Projektuj i buduj".

Etap robót budowlanych:
????17 października 2018 r. - podpisano umowę na realizację drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa (Lubawka)
????19 grudnia 2019 r. - do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu złożony został wniosek o wydanie decyzji ZRID dla budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa (Lubawka)
????31 sierpnia 2020 r. - Wojewoda Dolnośląski wydał ZRID dla budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła) do granicy państwa (Lubawka)
????2020-2022 - lata realizacji

źródło: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/38956/Mamy-juz-wszystkie-decyzje-ZRID-na-budowe-dolnoslaskiego-odcinka-S3

1599036533_S-3.jpg