Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

16 października w kamiennogórskim ratuszu odbyło się spotkanie dla przedsiębiorców powiatu kamiennogórskiego zainteresowanych możliwością pozyskiwania środków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność lub inwestujących na terenie 22. gmin wchodzących w skład Aglomeracji Wałbrzyskiej, w tym na terenie Gminy Lubawka.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej (IPAW), przedstawiciele IPAW przekazali przedsiębiorcom podstawowe informacje dotyczące procedury pozyskiwania środków z puli ponad 44 mln. złotych. Wsparcie udzielane będzie mikro, małym, średnim Beneficjentom, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie Gmin wchodzących w obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej lub zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie Gmin wchodzących w obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej określony w Strategii ZIT. W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty wspierające innowacyjność produktową i procesową polegającą np. na: wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług lub dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług. Poziom dofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorców - do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, natomiast dla średnich przedsiębiorców - do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

 

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach konkursu można kierować do Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej, która wykonuje zadania Gminy Wałbrzych (IOK) w zakresie przeprowadzenia konkursu poprzez:

e-mail: ipaw@ipaw.walbrzych.eu

telefon: 74 64 88 559

lub bezpośrednio w siedzibie: Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej ul. Słowackiego 23A 58-300 Wałbrzych