Konsultacje społeczne - Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025

Konsultacje społeczne - Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

 

Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych projektu pn. ?Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej?.

Na obszarze terytorialnym Aglomeracji Wałbrzyskiej problemem jest utrudniona dostępność do komunikacji publicznej, w tym brak bezpośrednich połączeń między partnerskimi gminami. Rozwiązanie tego zagadnienia wymaga zintegrowanego podejścia z uwzględnieniem powiązań funkcjonalnych. W związku z tym Aglomeracja Wałbrzyska przystąpiła do opracowania Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego.

Prace nad dokumentem wymagały przeprowadzenia diagnozy potrzeb oraz zbadania możliwości dalszego rozwoju w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej. Takie podejście pozwoliło na przygotowanie projektu Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Opracowany dokument zawiera:

  • plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego,
  • politykę transportową, plan transportowy, analizę ekonomiczno-finansową,
  •  analizę uwarunkowań administracyjno-prawnych realizacji powyższego przedsięwzięcia.

 

Konsultacje prowadzone będą od dnia 27.04.2015 r. do dnia 18.05.2015 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i wniosków przekazanych za pomocą załączonego formularza.

Wypełnione formularze prosimy przekazać na adres email: lubawka@lubawka.pl lub dostarczyć do Urzędu Miasta Lubawka Pl. Wolności 1 pok. Nr 8 (parter) w nieprzekraczalnym terminie do 18.05.2015r.

 

Osoba koordynująca:

Katarzyna Gancarczyk tel. 75/7411588 wew. 20

 

                                                                                  Burmistrz Miasta Lubawka

                                                                                              Ewa Kocemba