Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim przy ul.Podhalańskiej i ul.Sądeckiej

W nawiązaniu do spotkania, które odbyło się dnia 21.06.2021 r. zgodnie z ustaleniami publikuję mapę z projektowanym przebiegiem sieci wodno - kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim przy ul. Sądeckiej i Podhalańskiej. 

Jednocześnie informuję, że objęty dofinansowaniem odcinek wskazany jest w arkuszu nr 1 i arkusz nr 2 w części do zaznaczonej granicy aglomeracji Chełmska Śląskiego, objętej Krajowym programem oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK).

Pozostały obszar opracowania zawiera arkusz 3 i arkusz 4 stanowiące pełny przebieg projektowanej sieci wod-kan.

Z wyrazami szacunku,
Zastępca Burmistrza Miasta Lubawka
Sławomir Antoniewski