Zapytanie ofertowe: "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego", w ramach zadania p.n. "Rozbudowa remizy OSP w Chełmsku Śląskim"

Urząd Miasta w Lubawce informuje o ogłoszonym postępowaniu na usługę 'Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego' dla robót budowlanych w ramach zadania p.n. 'Rozbudowa remizy OSP w Chełmsku Śląskim'

Termin składania ofert do 9 marca 2021 r. do godziny 10:00.

Zachęcamy do udziału w postępowaniu!

Adres postępowania: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego