Aktywni Obywatele - granty dla organizacji pozarządowych

Program ma na celu wzmacnianie organizacji społecznych w Polsce. Działa na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowią szczególną wartość.

Konferencję otwierającą Program organizujemy 5 lutego - transmisja Konferencji będzie dostępna na Facebooku oraz YouTubie.

Pierwszy z konkursów będziemy organizować już od 17 marca. Organizacje będą mogły ubiegać się o:

  • mały grant w wysokości od 6 000 do 23 000 EUR, czas realizacji projektów od 6 do 18 miesięcy;
  • duży grant w wysokości od 23 001 do 84 000 EUR, czas realizacji projektów: od 12 do 24 miesięcy.

 

Zachęcamy do wypełnienia formularza , dzięki któremu Państwa adres mailowy znajdzie się na liście mailingowej Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny. W ten sposób wszystkie informacje dotyczące naszych działań będą trafiały wprost do Państwa skrzynki mailowej.

Link do formularza zgłaszającego do newslettera - https://bit.ly/AO-regionalny_formularz