Pomoc dla Przedsiębiorców z Gminy Lubawka

Na ostatniej sesji w dniu 30 kwietnia 2020 r. Radni Rady Miejskiej w Lubawce  podjęli uchwały dotyczące pomocy dla Przedsiębiorców Gminy Lubawka na czas trwania COVID-19. Burmistrz Miasta Lubawka w projektach uchwał wprowadziła możliwe do wyboru formy pomocy dla Przedsiębiorców, aby ograniczyć uciążliwości wynikające ze szczególnej sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazły się firmy, których funkcjonowanie zostało ograniczone:

Stosowne formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 są dostępne na stronie BIP Urzędu Miasta Lubawka. Obie uchwały stanowią pomoc publiczną, o której mowa w Komunikacie Komisji "Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19" (2020/C 91 I/01).

Ponadto zmieniono zapisy uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej dotyczącej opłaty prolongacyjnej, której nie będzie się naliczać w sprawach ulg w spłacie zobowiązań podatkowych udzielanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zgodnie z Uchwałą nr III/140/20 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/137/16 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej: http://bip.lubawka.eu/site/resolution/show/27573

Wszystkie trzy uchwały stanowią swoisty parasol pomocy dla Przedsiębiorców z Gminy Lubawka, których sprawne funkcjonowanie leży na sercu Burmistrza Miasta Lubawka i Radnych Rady Miejskiej w Lubawce.

1588843723_1%20z%C5%82%20-%20od%20Pani%2